Hva har vi gjort?

FRICO har lang erfaring med ulike prosjekter av varierende størrelse, omfang og kompleksitet.

 • E6 Tingstad

  FRICO leverer Mabey Universal som frittstående system och stillas til fire bruer i Marieholmsforbindelsen etappe 3 i Gøteborg, Sverige.

 • Baglergaten

  Det skal bygges 5450 m2 og lokalene skal bestå av kontorer, garasjer og selveierleiligheter. Frico leverer fasadestillas for prosjektet.

 • Frico leverer utstyr, prosjekterer og monterer/demonterer mabey broutstyr i forbindelse med utbygging av bru mellom Gomalandet og Meløy. Bruen bygges i to felt med tilhørende gang og sykkelsti.

 • Frico leverer monterer/demonterer, prosjekterer og leverer utstyr for bygging av bru over Manndalselva. Brua har en lengde på ca 100 m og bygges ved siden av eksisterende bru.

 • Frico leverer utstyr, monterer/demonterer og prosjekterer fasadestillas i forbindelse med byggingen av 102 leiligheter på Losjeplassen Vest i Drammen.

 • Frico leverer utstyr, monterer/demonter og prosjekterer på flere av delene som inngår i utbyggingen av E6 Helgeland Nord. Vi er bla innvolvert i byggingen av Skamdalen, Midtenbekken bru og undergangen ved Røssvollneset.

 • Frico har prosjektert, montert/demontert og levert utstyr til byggingen av nye leiligheter. Prosjektet består av flere leilighetsblokker og Frico har levert ca 7000 m2 fasadestillas.

 • I forbindelse med arbeidene som pågår mellom FV47 Kvala - Fagerheim, hvor det skal lages bla 1300 m med 4 felts motorvei, en 140 m lang miljøtunnel og to bruer - leverer Frico utstyr, monterer/demonterer og prosjekterer reis og støpevogn for byggingen av Kvala bru og Storhaug miljøportal.

 • I forbindelse med oppføring av 6 nye leilighetsbygg på Nordstrand, leverer Frico fasadestillas.

 • Frico leverer fasadestillas for bygging av ny skole. Skolen er på hele 9400m2 inkludert en flerbrukshall og skal stå ferdig til skolestart 2017.

 • Prosjektsøk

Hva har vi gjort?

 • Produktgruppe

 • Område