Hva har vi gjort?

FRICO har lang erfaring med ulike prosjekter av varierende størrelse, omfang og kompleksitet.

  • I forbindelse med arbeidene som pågår mellom FV47 Kvala - Fagerheim, hvor det skal lages bla 1300 m med 4 felts motorvei, en 140 m lang miljøtunnel og to bruer - leverer Frico utstyr, monterer/demonterer og prosjekterer reis og støpevogn for byggingen av Kvala bru og Storhaug miljøportal.

  • I forbindelse med oppføring av 6 nye leilighetsbygg på Nordstrand, leverer Frico fasadestillas.

  • Frico leverer fasadestillas for bygging av ny skole. Skolen er på hele 9400m2 inkludert en flerbrukshall og skal stå ferdig til skolestart 2017.

  • Frico leverer reis/understøttelse for utbedring og rehabilitering av Granfosstunnelen i Oslo. Det skal foregå omfattende utbedring av selve tunnelen, samt forlenging og bygging av nye på/avkjøringsramper.

  • Frico har levert Euromatter for fremkommelighet og beskyttelse av grunnen i forbindelse med gravearbeider.

  • Utbygging av togforbindelse mellom Farriseidet til Telemark som er dimensjonert for en hastighet på 250 km/t. Totalt 9 km med jernbane som inkluderer tre tunneler, tre rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger.

  • Frico har levert Cuplok fasadestillas dekket med nett for renovering av fasaden på Storgata 56 i Horten.

  • Prosjektsøk

Hva har vi gjort?

  • Produktgruppe

  • Område