Hva har vi gjort?

FRICO har lang erfaring med ulike prosjekter av varierende størrelse, omfang og kompleksitet.

 • Frico leverer utstyr, monterer/demonter og prosjekterer på flere av delene som inngår i utbyggingen av E6 Helgeland Nord. Vi er bla innvolvert i byggingen av Skamdalen, Midtenbekken bru og undergangen ved Røssvollneset.

 • Frico har prosjektert, montert/demontert og levert utstyr til byggingen av nye leiligheter. Prosjektet består av flere leilighetsblokker og Frico har levert ca 7000 m2 fasadestillas.

 • I forbindelse med arbeidene som pågår mellom FV47 Kvala - Fagerheim, hvor det skal lages bla 1300 m med 4 felts motorvei, en 140 m lang miljøtunnel og to bruer - leverer Frico utstyr, monterer/demonterer og prosjekterer reis og støpevogn for byggingen av Kvala bru og Storhaug miljøportal.

 • I forbindelse med oppføring av 6 nye leilighetsbygg på Nordstrand, leverer Frico fasadestillas.

 • Frico leverer fasadestillas for bygging av ny skole. Skolen er på hele 9400m2 inkludert en flerbrukshall og skal stå ferdig til skolestart 2017.

 • Frico leverer reis/understøttelse for utbedring og rehabilitering av Granfosstunnelen i Oslo. Det skal foregå omfattende utbedring av selve tunnelen, samt forlenging og bygging av nye på/avkjøringsramper.

 • Frico har levert Euromatter for fremkommelighet og beskyttelse av grunnen i forbindelse med gravearbeider.

 • Utbygging av togforbindelse mellom Farriseidet til Telemark som er dimensjonert for en hastighet på 250 km/t. Totalt 9 km med jernbane som inkluderer tre tunneler, tre rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger.

 • Prosjektsøk

Hva har vi gjort?

 • Produktgruppe

 • Område