Hva har vi gjort?

FRICO har lang erfaring med ulike prosjekter av varierende størrelse, omfang og kompleksitet.

  • Frico er med å bygge Norges nest lengste hengebru på hele 1533 m! Byggingen av Hålogalandsbrua vil gjøre E6 18 km kortere og redusere reisetiden mellom flere viktige knutepunkt i Nord-Norge betraktelig.

  • Lågen bru er en av flere prosjekter Frico er innvolvert i på utbyggingen av E6 Kvam-Lågen.

  • Frico har levert et hydraulisk overliggende system, for hjelp under renovering av broen.

  • Prosjektsøk

Hva har vi gjort?

  • Produktgruppe

  • Område